Lưỡi Heo (Vui lòng đặt trước)
Thịt Heo Vi Sinh Meat Box được chăn nuôi theo phương thức truyền thống, tự nhiên, kết hợp sử dụng men vi sinh Probiotic công nghệ Nhật Bản. Thịt có vị ngọt, thơm đặc trưng, không chứa chất cấm, độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
135.000 VNĐ270.000 VNĐ Select options Quick View
Má Heo (Vui lòng đặt trước)
Thịt Heo Vi Sinh Meat Box được chăn nuôi theo phương thức truyền thống, tự nhiên, kết hợp sử dụng men vi sinh Probiotic công nghệ Nhật Bản của Công Ty Vi Sinh Thiên Nông. Thịt có vị ngọt, thơm đặc trưng, không chứa chất cấm, độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
115.000 VNĐ230.000 VNĐ Select options Quick View
Minced Probiotic Pork
Probiotic Pork are traditionally and naturally farmed, with the use of Probiotics manufactured by Thien Nong Microbiology JSC based on Japanese Technology. Therefore, it  is prized for its richness, texture, marbling, juiciness, tenderness and overall depth of flavor. It is said to have a very specific taste, not generic and bland or mild like regular pork. We do not use antibiotics to promote growth, or to control or mask disease as with sub-therapeutic doses of antibiotics in feed. Nor do our animals receive added growth hormones.  All of our animals are raised naturally; thus, making MEAT BOX Probiotic Pork a safe and healthy option for you and your family.  
57.750 VNĐ165.000 VNĐ Select options Quick View
Mỡ Heo
Thịt Heo Vi Sinh Meat Box được chăn nuôi theo phương thức truyền thống, tự nhiên, kết hợp sử dụng men vi sinh Probiotic công nghệ Nhật Bản của Công Ty Vi Sinh Thiên Nông. Thịt có vị ngọt, thơm đặc trưng, không chứa chất cấm, độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
44.800 VNĐ128.000 VNĐ Select options Quick View
Mướp Hương

Mềm và ngọt, nấu cùng rau dền cơm để có tô canh ngọt mát, hay xào cùng lòng gà vô cùng thơm ngon.

30.000 VNĐ60.000 VNĐ Select options Quick View
PORK BACKBONE
Probiotic Pork are traditionally and naturally farmed, with the use of Probiotics manufactured by Thien Nong Microbiology JSC based on Japanese Technology. Therefore, it  is prized for its richness, texture, marbling, juiciness, tenderness and overall depth of flavor. It is said to have a very specific taste, not generic and bland or mild like regular pork. We do not use antibiotics to promote growth, or to control or mask disease as with sub-therapeutic doses of antibiotics in feed. Nor do our animals receive added growth hormones.  All of our animals are raised naturally; thus, making MEAT BOX Probiotic Pork a safe and healthy option for you and your family.
67.500 VNĐ135.000 VNĐ Select options Quick View
PORK BOSTON BUTT
Probiotic Pork are traditionally and naturally farmed, with the use of Probiotics manufactured by Thien Nong Microbiology JSC based on Japanese Technology. Therefore, it  is prized for its richness, texture, marbling, juiciness, tenderness and overall depth of flavor. It is said to have a very specific taste, not generic and bland or mild like regular pork. We do not use antibiotics to promote growth, or to control or mask disease as with sub-therapeutic doses of antibiotics in feed. Nor do our animals receive added growth hormones.  All of our animals are raised naturally; thus, making MEAT BOX Probiotic Pork a safe and healthy option for you and your family.  
73.500 VNĐ210.000 VNĐ Select options Quick View
PORK CHOPS
Probiotic Pork are traditionally and naturally farmed, with the use of Probiotics manufactured by Thien Nong Microbiology JSC based on Japanese Technology. Therefore, it  is prized for its richness, texture, marbling, juiciness, tenderness and overall depth of flavor. It is said to have a very specific taste, not generic and bland or mild like regular pork. We do not use antibiotics to promote growth, or to control or mask disease as with sub-therapeutic doses of antibiotics in feed. Nor do our animals receive added growth hormones.  All of our animals are raised naturally; thus, making MEAT BOX Probiotic Pork a safe and healthy option for you and your family.  
60.000 VNĐ200.000 VNĐ Select options Quick View