Address: Số 16, Đường 35, Bình An, Quận 2

Hotline: 0906.618.658